SofiaSecrets

* Посредническа дейност в областта на продажби/покупки/наеми на специфични недв. имоти, износ/внос (най-вече износ) на качествени бг стоки в рамките на ЕС. ** Консултации за бизнес начинания и подбор на кадри чрез прилагане на нестандартни практики. *** Консултации за смяна на енергийния доставчик, предвид възможностите, които дава свободния пазар на ел.-енергия. **** Увеличаване на продажбите в определени браншове чрез прилагане на специфичен, строго индивидуален във всеки един случай подход.


Обяви: