Николай Тодоров

Проектиране и изпълнение на пречиствателни стании продажба на препарати за почистване на изгребни ями съоръжения за пречистване на въздуха изработка и монтаж на маслоуловители и други.


Обяви: