Правила
Преди да публикува обяви, всяко физическо или юридическо лице е длъжно да се запознае с правилата и Общите условия на сайта MALL 359 , които са необходими, за да се гарантират равни условия за всички потребители в сайта.
 
Плащане за допълнителни услуги не е гаранция, че рекламата или обявата няма да бъдат блокирани или премахнати, ако Вие сте нарушили някое правило.
 
Използването на всички услуги, изисква регистрация в платформата  MOЛ 359. Потребител не може да притежава повече от един акаунт в MOЛ 359. При наличие от един Потребител на повече от един профил, Администратор ще блокира допълнителните акаунти като остави само първия регистриран Акаунт.
 
Собствениците, Администраторите и Модераторите имат право по собствена преценка да премахват, редактират, преместват обяви в други, по-подходящи категории, когато те са в разрез с Правилата за обявите или са забранени артикули и услуги, както и снимки, когато те са в разрез с условията на ползване на сайта МОЛ 359.
 
Обявите трябва да бъдат написани на български език, на кирилица. В противен случай те ще бъдат премахвани от модераторите / администраторите. Допустимо е изписването и на други езици, при условие, че е налично и описание на български език. 
 
Обявите в сайта трябва да описват подробно предлагания продукт или услуга, така че потребителите да могат си създадат представа за него / нея, без да е необходимо да черпят допълнителна информация от други източници /като например да пишат на автора на обявата лично съобщение или да посещават уеб сайтове/.  
 
Забранява се публикуване на обяви без описание или с недостатъчно описание. Подобни обяви ще бъдат премахвани от модераторите/администраторите без  предупреждание.
 
Описанието на Артикула трябва да отговаря на действащото законодателство, и по-специално трябва да съдържа информацията, която се изисква при определени  обстоятелства, включително и информацията, относно приложимите разпоредби на правото за защита на потребителите.
 
Обявите следва да бъдат публикувани в най-подходящия тематичен раздел /категория/ за предлагания продукт / услуга. Обяви, неотговарящи на тематиката и описанието на раздела, ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модераторите/администраторите.
 
Забранява се публикуване на каквато и да е контактна информация в заглавията на обявите, включително и уеб адреси.
 
Забранява се публикуване на уеб адреси и линкове в описанието на обявите с рекламна цел. Линковете могат да бъдат поставени само в секцията с данни за контакт. Забранени са линковете към други сайтове за обяви.
 
Забранява се публикуването на една и съща обява повече от веднъж. Дублираните обяви се премахват от сайта, а спрямо нарушителите се предприемат  санкциониращи действия. 
Под дублирана обява се разбира и обява за един и същ продукт или услуга, но описана по различен начин /като се използва различно описание, заглавие или снимки за един и същ продукт /услуга/.
 
Когато един продукт се предлага в няколко налични размера и / или разцветки, то потребителят следва да създаде 1 обява за тях, в която да опише предлаганите размери и разцветки.
 
Кореспонденция между потребители на сайта Мол359 
Когато някой направи запитване за ваша обява чрез вградената система за съобщения на сайта Мол359 , ЗАПИТВАНЕТО  пристига ДИРЕКТНО НА ИМЕЙЛА  ВИ ПОСОЧЕН ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА В САЙТА МОЛ359 .
 
VIP обявите се публикуват за срок от 30 дни.
 
Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта www.mall359.com се извършват чрез SMS- съобщения, чрез мобилните оператори на територията на Р България  посредством технологията SMS (Short Message Services) или чрез PayPal . Ако нямате регистрация в  PayPal , можете да я направите от тук . Цените на услугите се обявяват от сайта  mall359 и са валидни от деня на публикуването им. Фирмата собственик на сайта  не е мобилен оператор или оператор на плащания чрез технологията SMS (SMS-плащания) и не носи отговорност за недоставени или  неправилно доставени SMS- съобщения.
 
ПЛАТЕНИ УСЛУГИ В MOЛ 359
 
1. Регистрацията и ползването на платформата " MOЛ 359" е безплатно.
2. На потребителите на платформата " MOЛ 359" се осигурава и възможност за възползване от допълнителни платени услуги за по-добро представяне и
рекламиране на Обявите им в MOЛ 359, наречени „Промо опции”. 
3. Потребителят може да заяви желание за ползване и да заплати Промо опция/ и за обява/и за рекламен банер по два начина:
a) чрез изпращане на sms съобщение  за използване на Промо опция за конкретна обява, което става, след като като публикувате обявата, преминавате на втора  стъпка” Направи ВИП”, въвеждате в полето телефонният си номер, след което системата ще генерира текст, които трябва да изпратите като sms съобщение  на  посоченият номер.
б) чрез PayPal за рекламни банери, след предварителна заявка чрез контактната ни форма или на e-mail: sales@mall359.com .
4. Ползването на услуга „Промо опция” към конкретна обява от Потребителя започва да тече след като тя е заявена и платена от Потребителя и той получи потвърждение чрез електронни средства от сайта , че Промо опцията за обявата е активирана.
5. Продължителността на използавнето промо опция за обява е 30 дни.
6. Продължителността на използавнето промо опция за рекламен банер е в зависимост от желания от потребителя период.
 
Прилагане на Правилата:
 
Администраторите на сайта премахват всички обяви, съдържащи нарушения на Общите условия. В случай на груби или повторни нарушения, контактните  данни на Потребителя се поместват в специален Списък на ограниченията за публикуване на обяви. Стойността за публикуването на премахнати платени обяви не се възстановява. В случай на закриване на акаунта на регистриран Потребител, поради системни нарушения на Правилата и Общите условия, това автоматично означава изтриване на публикуваните от него обяви.
 
Отговорност и ограничение на отговорността:
 
Потребителят (подателят на обява или фирма) носи пълната материална и друга отговорност за съдържанието на подадената от него информация, както пред сайта за обяви MALL 359, така и пред трети лица, в случаите на нарушаване на правилата на сайта за обяви, на законодателството, на авторските права и право на собственост, на правата на търговска марка и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица.
 
Фирмата собственик на сайта, не носи отговорност за съдържанието на обявите и рекламите, както и евентуални вреди или неудобства, възникнали от работата или недостъпността  на сайта.
 
Правилата и Условията за публикуване на сайта MALL 359  могат да бъдат променяни или допълвани и влизат в сила при публикуване в сайта. MALL 359 не се задължава да уведомява всеки един потребител по отделно.Ползвателите/потребителите  на услугите на сайта са длъжни сами  да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.
 
Дата: 18.07.2013 год.